Підстави припинення поруки

Найпоширенішими на даний момент судовими справами є стягнення заборгованості за кредитами. Нерідко Банки просять суд стягнути суму заборгованості солідарно з основного боржника та з поручителя.

Розглянемо основні варіанти та підстави припинення договору поруки, згідно з нормами законодавства.

Варіант № 1:  Порука припиняється з припиненням основного зобов’язання -- кредитного договору. Якщо умови кредитного договору були виконані основним боржником в строк та без прострочень виплачена вся сума кредиту і відсотків, якщо кредитний договір був достроково розірваний і виконані всі умови даного договору, якщо кредитний договір був визнаний судом недійсним або з інших підстав, передбаченими законодавством України, то договір поруки також припиняє свою дію.

 Варіант № 2:  Якщо у кредитний договір були внесені зміни, що спричинили збільшення обсягу відповідальності основного боржника, без згоди поручителя -- договір поруки вважається припиненим.

Що ж вважається збільшенням обсягу відповідальності?

Верховний Суд України у своїй Постанові від 18 червня 2012 р. роз’яснив, що збільшенням обсягу відповідальності вважається:

- Збільшення Банком процентної ставки за кредитом;

- Відстрочки виконання зобов’язання (збільшення терміну дії кредитного договору), що призводить до збільшення періоду, за який нараховуються відсотки;

- Встановлення (збільшення обсягу) неустойки;

- Встановлення нових умов кредитного договору, що стосуються змін процентної ставки в сторону збільшення.

Варіант № 3:  Порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов’язання (термін закінчення кредитного договору) кредитор (Банк) відмовився від прийняття належним чином виконаного зобов’язання, запропонованого основним боржником або поручителем.

Варіант № 4: Порука припиняється у разі переведення боргу (в даному випадку -- кредиту) на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.

Варіант № 5: Порука припиняється після припинення строку, встановленого в договорі поруки.

Варіант № 6: Якщо в договорі поруки не встановлено строку дії договору, порука припиняється, якщо кредитор (Банк) протягом 6 місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Варіант № 7: Якщо в кредитному договорі не встановлений термін його дії або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор (Банк) не пред’явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

При цьому слід розуміти, що, згідно позиції Верховного Суду України, умова договору поруки про його дію до повного виконання боржником своїх зобов’язань перед банком за кредитним договором не є встановленим між сторонами терміном припинення поруки, оскільки це суперечить положенням Цивільного кодексу України.

Існують й інші індивідуальні випадки припинення поруки, які передбачені законодавством.

Поручителям ж радимо не чекати, доки боржник самостійно виконає умови кредитного договору, а тримати руку на пульсі --  дізнаватися, чи було з боку Банку та позичальника укладено додаткові угоди до кредитного договору або чи було допущено Банком в односторонньому порядку зміни умов кредитного договору, щоб Поручитель зміг своєчасно захистити свої права та інтереси.

Якщо у Вас є підстави припускати, що ваш Договір поруки припинив свою дію, звернувшись до адвоката або юриста за консультацією або складанням позовної заяви про визнання договору поруки припиненим, Ви зможете звільнити себе від поруки, яка обтяжує Вас та Вашу родину.

Контактні телефони адвоката : 050 15 10 180. Адвокат Криворучко Л.С. 

Яндекс.Метрика