Захист прав у сфері охорони здоров'я :

Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів.

Захист прав пацієнта, оцінка досудової та судової перспективи врегулювання конфліктів між пацієнтом і лікувальним закладом (лікарем), відшкодування шкоди здоров’ю (моральної шкоди), правовий супровід медичних організацій (насамперед приватних) – це тільки частина питань пов’язаних з новою комплексною галуззю права-медичним правом.

На теперішній час все частіше стають відомими ситуації, коли права пацієнта порушуються лікарями та іншими співробітниками медичних установ. Відсутність стандартів якості медичної допомоги, замкнутість медичного співтовариства, наявність платних і «тіньових» медичних послуг, незаконної медичної та фармацевтичної діяльності є основними причинами, які призводять до зловживань і лікарських помилок, а отже до трагедій і матеріальних втрат.

Адвокат Криворучко Л.С.  надає правову допомогу громадянам і організаціям із захисту їхніх інтересів у сфері охорони здоров’я:

 • проводить правовий аналіз медичної документації (історій хвороби, амбулаторних карт і т.д.)
 • виконує правовий аналіз договорів надання медичних послуг, медичного страхування і т.д.
 • здійснює підготовку документів до органів прокуратури, ОВС щодо порушення питання про відкриття кримінального провадження за фактом та відносно осіб щодо ряду медичних злочинів (три групи злочинів: професійні медичні злочини, службові медичні злочини, злочини, за які медичні працівники притягуються до кримінальної відповідальності на загальних підставах),
 • забезпечує досудове врегулювання спорів і претензій-Консультує і допомагає скласти позовну заяву, заперечення на позовну заяву; скаргу на рішення МСЕК; заяву в страхову компанію щодо експертизи якості послуг; заяву в правоохоронні органи тощо.
 • представляє інтереси позивача (відповідача) у державних органах, підприємствах та в судах всіх інстанцій.

До першої групи належать злочини, які пов'язані з професійною діяльністю медичних працівників. До суспільно небезпечних діянь, заборонених ККУ під загрозою покарання і пов'язаних з медичною діяльністю, належать:

 • ¾ неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 131);
 • ¾ розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 132);
 • ¾ незаконне проведення аборту (ст. 134);
 • ¾ неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст. 137);
 • ¾ незаконна лікувальна діяльність (ст. 138);
 • ¾ ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139);
 • ¾ неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140);
 • ¾ порушення прав пацієнта (ст. 141);
 • ¾ незаконне проведення дослідів над людиною (ст. 142);
 • ¾ порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини (ст. 143);
 • ¾ насильницьке донорство (ст. 144);
 • ¾ незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145);
 • ¾ підміна дитини (ст. 148);
 • ¾ незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151);
 • ¾ незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 319);
 • ¾ порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 320);
 • ¾ порушення правил боротьби з епідеміями (ст. 325) тощо.

Другу групу злочинів, за які медичні працівники можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, складають суспільно небезпечні діяння, які пов'язані з виконанням медиком службових обов'язків. У ККУ передбачено склади злочинів у сфері службової діяльності. Деякі з них можуть мати відношення і до медичних працівників, але тільки до тих, які є службовими особами. Мова йде про такі злочини, як:

 • ¾ розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст.132);
 • ¾ неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст. 137);
 • ¾ порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст. 184);
 • ¾ зловживання владою або службовим становищем (ст. 364);
 • ¾ перевищення влади або службових повноважень (ст. 365);
 • ¾ службове підроблення (ст. 366);
 • ¾ службова недбалість (ст. 367);
 • ¾ одержання хабара (ст. 368) та інші.

У практичному розумінні дуже важливим є питання про те, хто ж у сфері медичної діяльності є службовими особами. Відповідно до ст. 364 КК України службовими особами визнаються особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням. У Постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року "Про судову практику у справах про хабарництво" деталізовано положення Кодексу в аспекті тлумачення деяких понять. До представників влади згідно Постанови належать, зокрема, працівники державних органів та їх апарату, які наділені правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов'язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості. Відповідно організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Під адміністративно-господарськими обов'язками розуміють обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Таким чином, під службовою особою у сфері медичної діяльності слід розуміти особу, яка наділена владними повноваженнями у сфері медичної діяльності, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в органах управління охорони здоров'я, лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних та інших закладах державної і комунальної систем охорони здоров'я.

Третю групу з представленої класифікації складають злочини, за які медичні працівники притягуються до кримінальної відповідальності на загальних підставах. До них можуть відноситись ті злочини, за які медичний працівник притягується до кримінальної відповідальності як загальний суб'єкт цього злочину, тобто без урахування відношення до професійної медичної діяльності.

Найбільш показовим з позиції злочинних діянь медичних працівників є ненадання допомоги хворому медичним працівником, воно відноситься у класифікації до злочинів, які пов'язані з професійною діяльністю медичних працівників. Злочинність такого діяння визначена положеннями ст. 139 ККУ. Відмінною особливістю такого злочину є те, що суб'єктом його вчинення може бути тільки медичний працівник (лікар, фельдшер, медична сестра, акушер, працівники служби швидкої медичної допомоги та державної служби медицини катастроф).

Ненадання допомоги хворому - найбільш значне серед навмисних злочинів, вчинених медичним працівником. Кримінальна відповідальність настає за наявності наслідків у вигляді смерті, заподіянні тяжкої або середньої тяжкості шкоди здоров'ю людини.

Ще одним складом злочину, що найчастіше зустрічається на практиці є неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Суб'єктом злочину є медичні та фармацевтичні працівники, у тому числі ті, хто займається приватною медичною чи фармацевтичною практикою. Цей злочин характеризується необережністю із суб'єктивної сторони і вважається закінченим з моменту настання тяжких наслідків для хворого (наприклад, смерть пацієнта, його самогубство, заподіяння тяжкої або середньої тяжкості шкоди здоров'ю).

Невиконання професійних обов'язків означає, що медичний або фармацевтичний працівник не вчиняє ті дії, які він в силу виконуваної роботи зобов'язаний був вчинити. Неналежне виконання професійних обов'язків має місце у разі, коли медичний або фармацевтичний працівник виконує свої обов'язки не у повному обсязі, недбало, поверхово, не так, як цього вимагають інтереси його професійної діяльності. Невиконання чи неналежне виконання професійних обов'язків може бути як одноразовим, так і систематичним. Заст. 140 можуть кваліфікуватись, зокрема, такі діяння:

 • ¾ несвоєчасний або неправильний діагноз захворювання;
 • ¾ залишення хворого без належного медичного догляду;
 • ¾ переливання крові іншої групи;
 • ¾ залишення сторонніх предметів в організмі хворого під час хірургічної операції;
 • ¾ застосування неправильного лікування;
 • ¾ недостатній контроль за медичною технікою;
 • ¾ невиконання медсестрою вказівки лікаря щодо застосування до хворого ліків чи процедур тощо.

Перелік цих обставин не може бути вичерпним. Судово-слідчі органи визначають такі обставини у кожному конкретному випадку ненадання допомоги хворому. Не є обставинами, які виключають злочинність діяння, виклик у нічний і неробочий час, перебування у відпустці, відсутність згоди хворого або його законного представника на медичне втручання у невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є наявною і таке ін.

Адвокат Криворучко Л.С.  допоможе захистити Ваші права.

Яндекс.Метрика