Податкові консультації та податкові спори:

В межах практики оподаткування надаються, зокрема, наступні послуги для бізнесу:

 • консультування з податкових питань, які виникають в сфері комерційної діяльності підприємств, включаючи оподаткування зовнішньоторговельних та внутрішніх торгових операцій, операцій з надання послуг, пасивних доходів – дивідендів, роялті, процентів тощо;
 • податкове структурування окремих угод та транзакцій, з метою підвищення ефективності та зменшення податкового навантаження при експорті або імпорті, виплаті доходів, придбанні або продажі нерухомості і т.д.;
 • податкове структурування бізнесу, в тому числі з використанням компаній з юрисдикцій де менші ставки оподаткування,
 • надання юридичних консультацій щодо застосування «звичайних цін» та трансфертного ціноутворення;
 • здійснення юридичного аудиту та рекомендацій щодо оподаткування окремих транзакцій, в тому числі правочинів з корпоративними правами, нерухомим та рухомим майном, об’єктами інтелектуальної власності;
 • надання консультацій щодо застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування у відносинах з контрагентами – нерезидентами;
 • надання юридичних консультацій щодо нарахування, утримання та сплати податковим агентом податків та зборів з виплат фізичним особам за трудовими та цивільно-правовими договорами, а також оподаткування «додаткових благ»;
 • юридичний супровід одержання у контролюючих органах індивідуальних податкових консультацій зі спірних питань застосування податкового законодавства та, за необхідності, оскарження консультацій;
 • оперативна юридична підтримка при проведенні податкових перевірок платників податків та зустрічних звірок;
 • представництво інтересів платників податків у податкових спорах на стадіях подання та розгляду заперечень на акти податкових перевірок, адміністративного та судового оскарження податкових повідомлень-рішень та інших рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів, у тому числі у спорах щодо:
 • нарахування контролюючим органом податкових зобов’язань та   фінансових санкцій;
 • зменшення контролюючим органом від’ємного значення об’єкту оподаткування податком на прибуток;
 • неправомірного внесення контролюючим органом коригувань до автоматизованих систем співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту;
 • необґрунтованої відмови службових осіб податкових органів у прийнятті в платника податків податкової звітності;
 • бюджетного відшкодування платникові податків ПДВ;
 • анулювання свідоцтва платника ПДВ;
 • стягнення контролюючим органом, розстрочення, відстрочення або списання податкового боргу платника податків;
 • застосування податкової застави, накладення арешту на банківські рахунки та майно платників податків, реалізації майна з метою погашення податкового боргу.
 •   захист інтересів посадових осіб платників податків в разі кримінального переслідування по факту ухилення від сплати податків;
 •   представництво інтересів платника податків перед контролюючим органом при проведенні реорганізації або ліквідації підприємства, а також в процедурі банкрутства.

Окремим напрямом практики оподаткування є надання послуг приватним особам, в тому числі нерезидентам.  В межах цього напряму надаються, зокрема, наступні послуги:

 • консультування з питань оподаткування доходів фізичних осіб при операціях з нерухомістю, земельними ділянками, транспортними засобами, корпоративними правами (акціями, частками в статутних капіталах товариств), об’єктами авторського права та суміжних прав, та іншим майном;
 • консультування щодо нарахування та сплати землевласниками та власниками житлової нерухомості земельного податку і податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • надання консультацій щодо декларування доходів і допомога в складанні та поданні фізичними особами податкових декларацій про доходи і майно;
 • надання іноземцям та особам без громадянства спеціалізованих консультацій щодо оподаткування доходів із джерелом походження в Україні, а громадянам України – щодо оподаткування в Україні доходів з іноземних джерел.
Яндекс.Метрика