Позбавлення батьківських прав:

Батьки перед Сімейним кодексом України рівні і несуть однакову відповідальність у відношенні своїх же дітей. Діти повинні виховуватися своїми батьками - це обов'язок батьків. Батьки несуть величезну відповідальність за захист прав та інтересів своїх дітей. І саме забезпечення інтересів дітей має стати основною турботою батьків. 

Позбавлення батьківських прав є винятковою мірою, тягне за собою серйозні правові наслідки, як для батьків, так і для їх дитини. Існує певний перелік підстав для позбавлення батьківських прав, які повинні бути підтверджені незаперечними доказами:

1.    Відмова матері або батька без поважних причин забрати свою дитину з пологового будинку або іншого лікувального закладу і на протязі шести місяців не виявляли щодо дитини батьківської турботи;

2.    Ухилення від виконання своїх батьківських обов'язків по вихованню дитини;

3.    Жорстоке поводження з дитиною;

4.    Батько чи мати дитини є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5.    Вдаються до будь-якого виду експлуатації дитини, примушують дитину займатися жебрацтвом або бродяжництвом;

6.    Засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

Тільки рішенням суду можна позбавити батьківських прав. Справа про позбавлення батьківських прав розглядається в суді за заявою одного з батьків або осіб, які їх замінюють, прокурора, а також за заявою органів або установ, на які покладено обов'язки з охорони прав неповнолітніх дітей (органів опіки та піклування, комісій у справах неповнолітніх, установ для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків). 

В ході судового процесу має бути доведена обставина, що безперечно підтверджує наявність вини батьків і факт того, що зміну поведінки батька в кращу сторону неможливо. 

Винесення судом рішення про позбавлення батьківських прав тягне втрату батьком прав, заснованих на факті спорідненості з дитиною: 

  • на виховання;
  • на захист інтересів дитини;
  • на витребування дитини від інших осіб;
  • на згоду або відмову в дачі згоди передати дитину на усиновлення;
  • на спадкування за законом;
  • на отримання змісту від своїх повнолітніх дітей.

Слід врахувати, що позбавлення батьківських прав батька або матері не знімає з них відповідальності по утриманню дитини. Залишається також обов'язок брати участь у додаткових витратах на дитину (лікування, навчання і т.д.). Протягом 3-х років після позбавлення батьківських прав батьки несуть відповідальність за шкоду, яку можуть заподіяти їхні діти.

Позов про позбавлення батьківських прав пред'являється за місцем проживання відповідача, а якщо воно невідоме, то за місцем знаходження його майна або за останнім відомим місцем проживання. Дуже часто визначити місце проживання такого батька досить непросто. У цьому випадку вихід з положення полягає в одночасному пред'явленні позову про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Тоді відповідно до статті Цивільного процесуального кодексу України позов може бути пред'явлений за місцем проживання позивача.

Формулюючи в позовній заяві підставу для позбавлення батьківських прав його необхідно чітко і максимально докладно обґрунтовувати: 

1.    Батько ухиляється від виконання батьківських обов’язків, у тому числі сплати аліментів: Ухилення від виконання батьківських обов'язків припускає систематичне, тобто неодноразове невиконання батьківських боргу, відсутність турботи про своїх дітей, у чому б воно не виражалося. 

2.    Батько жорстоко поводиться з дитиною і / або зловживає своїми батьківськими правами: Жорстоке поводження батьків з дітьми полягає не тільки у фізичному, а й психічному насильстві над ними. Фізичне насильство - це побої, заподіяння фізичних страждань будь-яким способом. Психічне насильство виражається в погрозах, навіювання почуття страху, придушенні будь-якої волі дитини.

Крім жорстокого поводження з дітьми в цьому випадку може розглядатися зловживання батьківськими правами: створення умов, що ускладнюють або роблять неможливим повноцінний розвиток дитини, отримання дитиною освіти; привчання його до вживання алкоголю, наркотиків; використання дитини при вчиненні злочину.

3.    Батько хронічно хворий на алкоголізм: Хронічний алкоголізм або захворювання батька наркоманією повинні бути підтверджені відповідним медичним висновком - необхідний висновок з лікувального закладу. Позбавлення батьківських прав за цим пунктом може бути вироблено незалежно від визнання через суд відповідача обмежено дієздатним.

4.    Батько вчинив злочин проти життя та здоров'я дітей: В цьому випадку для позову необхідний вирок суду, що підтверджує скоєний злочин.

Позбавлення батьківських прав змінює сімейно-правовий статус батька та правове становище дитини. При цьому ніяких позначок в документах дитини та в документах батьків, позбавлених батьківських прав не проводиться.

Яндекс.Метрика