Повернення грошей в разі неплатоспроможності Банку: Фонд гарантування вкладів

Банківські внески є одним з найпопулярніших способів вкладення коштів серед українців. Але трапляється і так, що банк, в якому відкрито рахунок стає неплатоспроможним. У такому випадку на допомогу вкладникам може прийти Фонд гарантування вкладів.

Кому виплачується відшкодування з Фонду?

Фізичним особам (крім фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності!), які:

 • уклали договір банківського вкладу (депозит);
 • уклали договір банківського рахунку;
 • є власниками іменного депозитного сертифікату.

Що підлягає відшкодуванню?

Кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних і початку процедури виведення банку з ринку.

Розмір відшкодування обмежений сумою граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленої на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Сума граничного розміру відшкодування не може бути менше 200 000 гривень.

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Зобов’язання з виплати відсотків за вкладами, нарахованими під час діяльності тимчасової адміністрації задовольняються після ліквідації банку в порядку черговості.

 

У яких випадках Фонд не відшкодовує кошти?

 • кошти були передані банку в довірче управління;
 • за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
 • за вкладом, підтвердженому ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;
 • кошти, розміщені на вклад у банку особою, котра є членом наглядової ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
 • кошти були розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
 • кошти розміщені на вклад власником істотної частки в банку;
 • кошти розміщені на вклад особою, котра на індивідуальній основі отримувала від банку відсотки за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку;Саме на цій підставі, у свій час, було відмовлено у відшкодуванні багатьом вкладникам, чиї вклади були розміщені на спеціальних умовах, за більш високими відсотковими ставками. У той же час, такі умови не можуть вважатися індивідуальними, якщо вони були запропоновані цілому ряду клієнтів банку та затверджені протоколом засідання його управління. Таку відмову можна і потрібно оскаржити в суді.
 • за вкладом у банку, який був предметом застави і забезпечував виконання зобов’язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов’язань;
 • за вкладами у філіях іноземних банків.

Відшкодування виплачується тільки в гривні. Якщо вклад був зроблений в іноземній валюті, його перерахують за офіційним курсом НБУ на день прийняття рішення про неплатоспроможність банку.

 

Як здійснюються виплати?

Спочатку уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників і визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду станом на день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Протягом трьох днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку формується повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із зазначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

У переліку вкладників визначається сума відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи з сукупного обсягу всіх його вкладів в банку і нарахованих відсотків. При цьому, інформація про вкладника у переліку повинна забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Протягом шести днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України» і на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Протягом трьох днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації формується також перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню з підстав, перелічених вище.

 

Розрахунки з вкладниками

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх представникам та спадкоємцям у національній валюті України в готівковій або безготівковій формі не пізніше семи днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. Виплати здійснюються через банки-агенти.

Не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну ліквідації банку виплати повинні бути завершені, а оголошення про це опубліковано в газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України»  і на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

Яндекс.Метрика